•  Address: 616 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
  •  Phone: 0919.723.982
  •  Email: caycanhphoxinh@gmail.com
  •  Working Days/Hours: Mở cửa các ngày trong tuần