Lựa chọn các loại cây là màu trồng trong nước

Lựa chọn các loại cây là màu trồng trong nước

Cây lá màu muốn sinh trưởng và phát triển thì cần phải có các điều kiện thích hợp vêề nước và oxy, chất dinh dưỡng, ánh sáng và nhiệt độ…

Nước là môi trường để trồng cây lá màu, trong nước có chứa một lượng oxy nhất định chỉ cần có ánh sáng và nhiệt độ thích hợp đồng thời kịp bổ sung những nguyên tô dinh dưỡng cồn thiêt cho sự sinh trưởng phát triển của cây, thì cây lá màu dược trồng trong nước sẽ sinh trưởng bình thường.

Do tạp tính sinh thái và kết cấu mô của các loài cây lá màu, nên mỗi loài cây lá màu có nhu cầu khác nhau về lượng oxy chứa trong nước.

Bên trong thân của một số loài cây lá màu có các mô thông khí, oxy được sinh ra trong quá trình quang hợp có thể đi qua các mô thông khí aê đen bộ rê cung câp cho hô hđp của cây.

Một số loài cây lá màu lại mọc những rễ khí ở phồn đốt trên thân cây, những rễ khí này có thể hấp thu oxy cần thiết cho cây từ trong không khí. Một số loài cay lá màu tuy không có các mô thông khí và các rễ khí hốp thu oxy, nhưng lại rốt thích ứng với điều kiện trồng trong nước. Song cũng có những loại cây lá màu vì lượng oxy trong nước không du cung câp cho nhu cầu sinh trưởng phát triển do dó không nên trồng những loài này trong nước. Vì vạy muốn trồng cây la màu trong nước thành công thì phải lựa những loại cây lá màu thích ứng được với diều kiện trong nước không nên trồng môt cách mù quáng dể tránh dồn dến thốt bại trong việc trồng cây lá màu trong nước.

Các loài cây lá màu thích hợp cho việc trồng trong nước

Cây thuộc họ Thiên Nam Tinh

Cây thuộc họ Thiên Nam Tinh rốt thích hợp với diều kiện sống trong nước. Hầu như cây có thê ra rễ trong một thời gian ngân và nhanh chóng sinh trưởng dê tạo nên một hình dáng có giá trị thưởng thức nhốt định. Cây dược trồng trong bùn sau khi lấy rcỊ rửa bằng nước thì bộ rễ có thể thích ứng được với môi trường trong nước.

Họ cỏ Chân vịt lá tím

Họ cỏ Chân vịt lá tím

Các loài cây thuộc họ Thiên Nam Tinh thích ứng dược với việc trồng trong nước có: Trầu bà, Vạn niên thanh Quáng Đông, Vạn niên thanh lá phốn, Ngân hoàng dế, Kim Hoàng Hộu, Xuân Vũ Mọc Thành Bụi, Trúc Lưng Rùa, Trúc Lưng Rùa Mini, môn Ngân bao, Lục Cự Nhân, môn Hỷ lâm Hồng Bảo Thạch, môn Hỷ lâm Lục Bảo Thạch, môn Hỷ lâm Kim Diệp, môn Hỷ lâm Lục Hoàng Đế môn Họp quả, môn Biển, H) hoa, Phỉ thúy bảo thạch v.v…

Môn hợp quả

Môn hợp quả

Cây thuộc họ chân Vịt

Gán như tốt cả các loại cây lá màu thuộc họ cỏ chân Vịt đều thích ứng dược với việc trồng trong nước, như cỏ chân vịt lá dỏ, Vạn niên thanh lưng dỏ, dạm trúc diệp, điếu trúc mai… đều có thể nhanh chóng ra rễ sinh trưởng sau khi cắm vào nước.

Cây thuộc họ Bách Hợp

Tuyệt dại bộ phạn các loài cây lá màu thuộc họ Bách Hợp dều thích ứng dược với việc trồng trong nước, như cây lưỡi hô (lô hội) lưỡi hổ tam giác, thập nhị quyển vằn, diếu lan, chu tiêu, cây long huyết, mã vĩ thiết, lan đuôi hô, lan đuôi hô lá ngân, lan lưỡi rồng, trúc phú quý viền vàng, hành biển, vạn niên thanh viền bạc, cây duyên giai viền bạc (ophiopogon ịaponicus)…

Cây thuộc họ Cảnh Thiên

Trúc phú quý viền bạc

Cây thuộc họ Cảnh Thiên cũng tương dối thích ứng với điều kiện trồng trong nước như liên hoa chưởng, Phù dung chưởng, Ngân ba cấm, Bảo thach hoa, Lac đia sinh căn. Ngoài ra những loài cây lá màu thích ứng dược với việc trồng trong nước còn có san hô lá đào, cỏ dù thái diệp thảo, cây lông ngỗng dỏ, lam tùng, Hải đường đốt tre, Hải đường tai trâu, Bảo thạch xanh, Lan quân tử, cây lá đổi màu, Cúc lá bạc, Tiên nhân bút, Diệp tiên nhân chưởng, Tam giác trụ, Lê điếu phụng, Lê cỏ phụng, Lan kim túc, Lạc thạch dằng, xương rồng, Thái vân các, Mạn trường xuân lá điểm hoa, Quế hồng bối, Tứ hải ba, Thường xuân đằng, Thường xuân đằng biển, Cau tụ trân.

Khi lựa chọn loại cây lá màu trồng trong nước, ngoài việc nghĩ tới khả năng thích ứng với diều kiện sống trong nước của cây ra, còn phải chú ý dến các nhân tố sau:

Cau chu tiêu 3 màu

Cau chu tiêu 3 màu

Có những loài cây lá màu tuy rốt thích ứng với điều kiện trồng trong nước nhưng lại dòi hỏi khá cao về nhiệt dộ dể sống qua mùa dông như một sô loài thuộc loại cây Vạn niên thanh lá hoa và cây thang lá dòi hỏi nhiệt dộ qua dông là 1 5°c trở lên. Trầu bà, môn hợp quả, trúc phú quý viền vàng, cây long huyết… dòi hỏi nhiệt dộ qua dông là 10°c trở lên. Điều kiện này không khó với các văn phòng có điều hòa nhiệt độ, nhưng đối với đa số các gia đình, thì muốn cho các loài cây lá màu này vượt qua được mùa Đông một cách an toàn quả là 1 điều rất khó khăn. Có những loài cây lá màu tuy không chết sau mùa đông, nhưng do chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp nên các phiến lá héo rũ, mất đi độ ánh cần thiết, lá úa vàng, mũi lá hoặc viền lá xuất hiện các vết cháy, thậm chí rụng hết lá hoặc khô 1 bộ phận cành lá, từ đó mất đi giá trị thưởng thức!

Do vậy, khi không có điều kiện để ổn định nhiệt độ, cần phải chú ý lựa chọn những loại cây lá màu có sức chịu lạnh tốt, các loài cây lá màu trồng trong nước phù hợp với các gia đình bình thường có:

Các loài cây lá màu chịu rét tốt

Như vạn niên thanh, Lạc thạch đằng, cọ, lan lưỡi rồng, san hô lá đào, bảo thạch hoa, hành biển duyên giai thảo lá hoa… có thể chịu đựng được nhiệt độ thấp khoảng 0°C.

bồ quy lá tròn

Cây bồ quy lá tròn

Các loài cây lá màu Có khả năng chịu rét nhất định

Như Trúc lưng rùa, Cả chân vịt lá đỏ,lá trúc nhật, lô hội (như đam), điếu lan, cẩm sóng bạc, Cỏ dù, cây lông ngỗng tím, CÚC lá bạc, lan kim CÚC, thái vân cách mạn trường Xuân lá hoa. Thường Xuân đằng biển, dụ trân vv…

chỉ cần phòng hộ một chút trong mùa đông thì có thể qua dòng an toàn.

 Tuy nhiên, có nhiều loài cây là màu như: môn Hỷ lâm hồng bảo thạch, môn Hỷ lâm lục bảo thạch, môn Hỷ lâm là hình dán, môn họp quả, Củ cải xanh, lan đuôi hổ, cây lá đổi màu… Tuy khó qua đông an toàn, nhưng lại dễ lấy giống, sinh trưởng nhanh, giá trị thưởng thức tương đối cao cũng có thể nghĩ đến việc mua trồng vào mùa xuân ấm áp.

truc lung rua

Trúc lưng rùa mini và cây hoa Bảo thạch

Vấn đề chịu đựng bóng râm

Do điều kiện ánh sáng trong phòng tương đối kém, nên cần chọn những loài cây lá màu thích bóng râm hay chịu được bóng râm. Các loài cây ngắm lá khác nhau thì yêu cầu về Cường độ ánh sáng khác nhau, chẳng hạn như Cây lá màu Cỏ chân vịt lá tím, điếu trúc mai thì cần đầy đủ ánh sáng tán xạ, còn môn Bạch Hạc, Lục CỰ nhân, Vạn niên thanh Quảng Đông, Ngân hoàng đế… đều có Sức chịu đựng bóng râm rất tốt. Do điều kiện ánh sáng của các phòng cũng như điều kiện ánh sáng các nơi trong phòng khác nhau, nên cần chọn các loài cây lá màu sao cho thích hợp với tình trạng ánh sáng chiếu trong phòng để đảm bảo cho cây sinh frưởng bình thường và giữ được giá trị thưởng thức. Nếu không đủ ánh sáng sẽ dẫn đến tình trạng lốp cành lá, thân cây gầy guộc, mấu dài, phiến lá nhỏ lại, dị dạng, mắt xanh hoặc mất đi độ bóng cần có, phiến lá phai sắc thậm chí rụng nhiều lá từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị thưởng thức của cây lá màu.

cay la doi mau

Cây lá đổi màu

 

 

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *