Phong thủy có thể làm gì cho bạn ?

Phong thủy có thể làm gì cho bạn ?

Bằng cách kiểm soát hướng đi của năng lượng chung quanh bạn kết hợp với chính năng lượng của bạn, bước đầu bạn có thể tác động đến cảm xúc của bạn, Mục tiêu là xác định bạn cần biến đổi điều gì bên trong bạn sao cho bạn thành công hơn trên đường đời.

Nếu như bạn cần tin tưởng nhiều hơn vào việc thành công trong nghề nghiệp, hãy dùng phong thủy để tăng cường tính chất đó ngay bên trong bản thân bạn – hơn là cho rằng phong thủy sẽ bằng cách nào đó làm cho nghề nghiệp bạn thành công hơn. Với lập luận đó, bạn có thể áp dụng phong thủy vào mọi sắc thái của đời sống mà qua đó bạn có ảnh hưởng trực tiếp.

Chẳng hạn như, để có nhiều bạn bè hơn, bạn cần phải trở nên linh hoạt, biểu cảm hơn; để có những kết quả tốt đẹp hơn trong các cuộc phỏng vấn, bạn cần phải trở nên tự tin và quả quyết hơn, và để có một mối liên hệ tốt đẹp với một ai đó, bạn cần phải chứng tỏ hiểu biết và thông cảm hơn.

Điều mà phong thủy không thể giúp đó là những sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Do vậy không có gì chắc chắn tiền không rõ từ đâu sẽ đổ vào bạn, người tình tuyệt vời sẽ quay về với bạn, hoặc sự bí ẩn của một cuộc sống vĩnh cửu sẽ đến với bạn.