Cây để bàn Archives - Cây cảnh Phố Xinh

Cây để bàn

Các loại cây để bàn làm việc

Showing all 10 results

Cây Cau Tiểu Trâm

 185.000,00

Cây Dương Xỉ

 190.000,00

Cây kim ngân 3 thân

 235.000,00

Cây Kim Tiền Mini

 200.000,00

Cây Lưỡi Hổ

 195.000,00

Cây Ngũ Gia Bì

 205.000,00

Cây Trầu Bà

 220.000,00  185.000,00

Cây Tùng Bồng Lai

 230.000,00  190.000,00

Cây Vạn Lộc Hồng

 215.000,00

Cây Vạn Niên Thanh

 210.000,00  180.000,00