Cây để bàn Archives - Cây cảnh Phố Xinh

Cây để bàn

Các loại cây để bàn làm việc

Xem tất cả 10 kết quả

Cây Cau Tiểu Trâm

 190.000  179.000

Cây Dương Xỉ

 190.000  169.000

Cây kim ngân 3 thân

 220.000  179.000

Cây Kim Tiền Mini

 200.000  179.000

Cây Lưỡi Hổ

 195.000  179.000

Cây Ngũ Gia Bì

 205.000  179.000

Cây Trầu Bà

 200.000  179.000

Cây Tùng Bồng Lai

 200.000  179.000

Cây Vạn Lộc Hồng

 215.000  179.000

Cây Vạn Niên Thanh

 210.000  179.000