Products Archive - Cây cảnh Phố Xinh

Shop

Showing 1–16 of 23 results

Cây Cau Tiểu Trâm

 185.000,00

Cây Dương Xỉ

 190.000,00

Cây kim ngân 3 thân

 235.000,00

Cây Kim Tiền Mini

 200.000,00

Cây Lưỡi Hổ

 195.000,00

Cây Ngũ Gia Bì

 205.000,00

Cây phong thủy tuổi Dần

 205.000,00  175.000,00

Cây phong thủy tuổi Dậu

 180.000,00  160.000,00

Cây phong thủy tuổi Dậu – Bàng Sing

 180.000,00  160.000,00
Add to cart

Cây phong thủy tuổi Hợi

 200.000,00  170.000,00

Cây phong thủy tuổi Mão

 210.000,00  180.000,00

Cây phong thủy tuổi Mùi

 225.000,00  185.000,00

Cây phong thủy tuổi Ngọ

 225.000,00  185.000,00

Cây phong thủy tuổi Sửu

 200.000,00  170.000,00

Cây phong thủy tuổi Thân

 225.000,00  190.000,00

Cây phong thủy tuổi Thìn

 210.000,00  170.000,00